КУРСЫ

О НАС

Sotsiaalhooldaja OÜ
reg nr: 11719444

majandustegevusteate nr. 208899
tegevusloa nr. 1.1-3/19/180, käskkirja kuupäev 29.08.2019
tegevusloa nr. 1.1-3/19/274, käskkirja kuupäev 04.11.2019

Sauna tn 6, Tallinn
tel. +372 555 828 28
e-mail: info@sotsiaalhooldaja.ee

This form does not exist