Meist

Meie firma pakub kvaliteetset teenust hariduse valdkonnas.

Oma teadmisi on vaja tõsta just täna.

Tänu nendele spetsialiseeritud teadmistele mis me pakume tööturul. Meil on alati midagi, mida pakkuda meie klientidele.

Meid eristab teistest õppekeskustest, et meil on õppe ja praktika reaalselt tegutsevates regiooni ettevõtetes.

Me korraldame koolitusi vastavalt klientide soovile eesti, inglise ja vene keeles.

Sotsiaalhooldaja OÜ täienduskoolituskeskuse koolitajad on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel.

Meie õppekavade tugevuseks on klassikaline lähenemine, mis annab õpitavast valdkonnast tugeva ja laiapõhjalise teadmistepagasi ning võimaldab edaspidi tööturul kitsamal alal spetsialiseeruda või ümber spetsialiseeruda vastavalt vajadusele.

majandustegevusteate nr. 208899
tegevusloa nr. 1.1-3/19/180, käskkirja kuupäev 29.08.2019
tegevusloa nr. 1.1-3/19/274, käskkirja kuupäev 04.11.2019

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted

  1. Sotsiaalhooldaja OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitust.
  2. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
  3. Iga koolituskursuse juures on viide kehtivale õppekavale.
  4. Koolituskeskusel on õigus tühistada koolituskalendris märgitud koolitus, kui koolitusele ei ole kogunenud koolituse toimumiseks eeldatavat arvu osalejaid.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

  1. Sotsiaalhooldaja OÜ kõikidel õpetajatel on erialane kõrgharidus. Kõik koolitajad omavad töökogemust täiskasvanute koolitamises.
  2. Õpetajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasisideküsitluse põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

  1. Kõik kursused on Sotsiaalhooldaja OÜ kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu. Registreerudes saavad õppidasoovijad määratleda endale sobivaimaid kursuse toimumise ajad ja kirjeldada oma eelnevat õpikogemust.
  2. Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta hiljemalt kursuse alguse päeval.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

  1. Iga kursuse lõpul täidavad osalejad internetipõhise või paberkandjal tagasisideküsitluse, kus annavad hinnangu kursuse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele (tempo, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava keele praktiseerimise võimalused jm) õpetaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning teevad ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.
  2. Tagasisideküsitluste info analüüsitakse, selle tulemusi arutatakse koos õpetajate ja juhtkonnaga.